ثبت نام تامین کننده ها

شرایط اخذ نمایندگی
 
الف) شرایط عمومی متقاضی : 
  1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی .
  2- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا داشتن حسن شهرت در محل کسب .
  3- اقامت دائم در محل تقاضا .
  4 - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان .
  5- دارا بودن حداقل 25 سال سن .
  6- داشتن جواز کسب اتحادیه صنایع چوب یا مبلمان .
  7- داشتن فروشگاه مناسب با کار نمایندگی .
 
ب) شرایط اختصاصی :
  1- داشتن ویترین مناسب برای نمایش محصولات التاش.
  2- مکان نمایندگی ترجیحا به صورت همکف و با حداقل متراژ 150 مترمربع
  3-  نمای ورودی فروشگاه  به صورت سکوریت تجهیز شده باشد .
  4- نمایشگاه دارای کف مناسب ( نداشتن هیچ گونه شیب ) بوده و فرش شده با سنگ ، سرامیک روشن با     ابعاد بزرگ و یا پارکت باشد.
  5- دیواره ها بایستی کاملا صاف و گچ کاری شده باشد و ترجیحا پوشیده با کاغذ دیواری و یا رنگ باشد
  6- داشتن سیستم رایانه جهت اتصال به سرور مالی شرکت .
  7- داشتن امکان نصب تابلو.
   بدیهی است پس از تدوین آیین نامه های ارزیابی با رویکرد نظام آراستگی در سال 1395 شرایط اختصاصی        احراز نمایندگی ها بازبینی خواهد شد .
        
ج) مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :  
  1-  تکمیل درخواست نمایندگی در التاش      
  2-  تهیه ارائه کروکی محل مورد تقاضا با نشان دادن موقعیت ملک مورد نظر و نزدیکترین نمایندگی بر روی آن به   طور دقیق .
  3- ارائه تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .
  4- ارائه تصویر برابر اصل جواز کسب .
  5- ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت .
  6-  ارائه تصویر سند مالکیت مغازه و یا اجاره نامه (سه ساله ).
  7- ارائه تصویر مدرک تحصیلی .  
  8- تهیه و ارائه عکس از نمای درونی و بیرونی مغازه .  
  9- ارائه برگه سوء پیشینه .
 
 د) روش اجرا :
  1-  ارائه درخواست نمایندگی توسط شخص متقاضی .
  2- تشکیل پرونده در امور نمایندگی شرکت و یا ارسال درخواست از طریق سایت شرکت همراه با تسلیم           عکسهای محل نمایندگی .
  3- انجام بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه و اعلام نتیجه بازدید .
  4- دعوت از متقاضی جهت مذاکره در صورت تایید صلاحیت
  5- اطلاع از ضوابط و شرایط اعطاء نمایندگی و اخذ صورت جلسه اعلام دریافت مراتب توسط متقاضی .